Stängt för kommentarer

En upplevelserik Fotoresa

Av Jan von Steijern

En resa man ald­rig glöm­mer var i okt.—nov. 2001 då jag del­tog i Sören Lindqvist´s välar­ran­ge­rade resa till USA. Var­för skriva om den nu, så här snart 10 år senare? Jo där­för att jag ald­rig gjort och tro­li­gen ald­rig kom­mer att göra en mer upp­le­vel­se­rik foto­resa. Så här långt efter åter­kom­mer mina tan­kar ofta med tack­sam­het till denna resa. Något som säkert ni övriga åtta foto­gra­fer, som var med, kan intyga.

Min­nesvärda möten

Vi fick inte bara upp­leva klas­siska foto­gra­fiska höjd­punk­ter som Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon, Esca­lante, Yose­mite, Death Val­ley m.m. utan även min­nesvärda möten med foto­gra­fer som David Petit, John Sex­ton, Hun­ting­ton Wit­he­rill, Galen Rowell och Cole Weston. De två sist­nämnda har tyvärr senare gått ur tiden. De tre vec­korna over there har läm­nat bestå­ende avtryck i min foto­gra­fiska själ. Läng­tan att få göra ytter­li­gare en trip till Zion och några nya plat­ser i Sout­hwest har jag levt med sedan 2001. Får se om det blir av. Man blir ju latare med åren. Min­nena bär jag dock med mig för res­ten av livet. Här är några axplock från resan… Tack Sören.

© Foto­graf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , , ,

En Kommentar

  1. Jan!

    Tack för inläg­get och kom­pli­mangen, hål­ler med dig helt och hål­let. Den är svårsla­gen, rib­ban är satt all­de­les för högt för en sådan återresa!

    Jag skulle väl inte ha något emot en repris om till­räck­ligt många är intresserade!

    Vän­liga hälsningar/​Sören

    17 augusti 2010