Stängt för kommentarer

Ove Bengtson Product Manager på Hasselblad

Av Sören Lindqvist

En annorlunda inter­vju i humo­ris­tisk ton med Ove Bengt­son som är Pro­duct Mana­ger för Has­sel­blad. Den här typen av inter­vjuer är roli­gare än de stela och oftast trå­kiga for­mella vari­an­terna. Här får vi svar på många frå­gor som ofta sprids fel­ak­tigt på nätet. För er som är intres­se­rade av Has­sel­blad och dess pro­duk­ter ska inte missa denna intervju.

Taggat , ,

En Kommentar

  1. Myc­ket sym­pa­tisk inter­vju av en sym­pa­tisk per­son. Tack för att jag fick ta del av den.

    17 maj 2012