Stängt för kommentarer

Ramsvikslandet Bohuslän

Av Stefan Lindqvist

April­kväl­len nal­kas och vin­den bör­jar att lägga sig, lju­det av havets vågor som rul­lar in över dom nu allt mera röd­fär­gade bergs­klip­porna blir som musik blan­dat med fisk­må­sar­nas skrän och skratt. Lite längre bort i viken står en flug­fis­kare med sitt flug­spö och för­sö­ker att lura upp någon skygg havs­ö­ring (även kal­lad Havets Sil­ver). Jag befin­ner mig i Ram­sviks­lan­det “klip­por­nas rike”, över­allt ser man spå­ren av inlandsi­sens fram­fart som gett klip­porna dess karak­tä­ris­tiska form. Efter en kort kaf­fe­paus i den sköna kvälls­so­len lyss­nande till havets dyningar är det dags att ta fram kame­ran och gå till­baka till den träd­stam jag pas­se­rade tidi­gare på vägen ut. I det under­bara kvälls­lju­set för­vand­las träd­stam­men till en stran­dad val.


Ramsvikslandet ett Naturreservat i Bohuslän © Stefan Lindqvist

Kamera och Bild­data
Kamera: Nikon D3
Optik: AF-​​S Nik­kor 14-​​24mm f2.8G ED

Taggat ,

3 Kommentarer

 1. Thomas Widenberg

  Ste­fan, du har lyc­kats fånga en vac­ker bild av den stran­dade kas­ke­lo­ten i den bohus­länska arki­pe­la­gen. Bil­den har en bra bild­kom­po­si­tion och under­bara fär­ger. Ste­fan, grymt bra — fort­sätt så!

  Mr T

  24 april 2011
 2. M.Tima

  Vac­ker bild, fina fär­ger.
  M.Tima

  25 april 2011
 3. Staffan

  Grymt vac­kert Ste­fan! Här­liga fär­ger och ett otro­ligt djup i bil­den.
  MVH Staffan

  26 april 2011