Tack för din anmälan!

Välkommen!

Vi har nu fått din anmä­lan till vår Foto­re­sa, har du frå­gor eller om det är något som vi und­rar över så åter­kom­mer vi till dig så snart som möj­ligt. Anmäl­nings­av­gif­ten kom­mer att skic­kas ut i den tur­ord­ning som intres­se­an­mä­lan har skic­kats in och det är först då som du har säk­rat plat­sen. Resan är begrän­sad till 16 per­so­ner så dröj inte för länge med anmäl­nings­av­gif­ten när den väl skic­kas ut. OBS! Vi tar hän­syn till när anmä­lan kom in till oss så att rätt tur­ord­ning sker.

Det här är bekräf­tel­sen på att vi fått din anmälan.

Vi ser fram emot en fan­tas­tisk trev­lig resa ihop med er!
Med vän­li­ga häls­ning­ar Sören och Conny

Gå till­ba­ka till foto­re­san

Polopos Sierra de la Contraviesa Andalusia © Conny Nord

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*