Tag-arkiv: Villa Hadrianus

Stängt för kommentarer

Villa Hadrianus – en romersk kejsares sommarresidens

Av Bertil Björk

Reg­net fort­sat­te att ösa ner, när vi läm­na­de Vil­la d’Este. I skydd av para­ply­er begav vi oss mot cen­tra­la Tivo­li och buss­håll­plat­sen för att bör­ja åter­fär­den till Rom. Men vi hade ett mål kvar — Hadri­a­nus Vil­la. Men hur skul­le vi hit­ta? Vi viss­te, att vi skul­le sti­ga av bus­sen efter någ­ra kilo­me­ter för att […]

Också taggat |