Kategori-arkiv: Norge

Resor i Norge

Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vec­ka i fjäl­len var­je år är lika helig för mig, som en jakt­vec­ka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rer­na har under åren gått till såväl svens­ka som nors­ka fjäll med en liten för­kär­lek för Nor­ge. Ron­da­ne Natio­nal­park i Oppland/​​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­da­ne är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskug­ga av […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Vinter i svart och vitt

Av Jan von Steijern

Jag har i mina två senas­te inlägg berört dels min kär­lek till svart­vi­ta bil­der och även visat ett par bil­der från ett äls­kat para­dis, Ron­da­ne Natio­nal­park i Nor­ge. Jag har sedan 70-talet besökt det­ta fjäll­om­rå­de ett fem­ton­tal gång­er under som­mar, höst och vin­ter och är lika begeistrad var­je gång. När jag nu letar runt lite […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en peri­od skan­nat in när­ma­re 4000 mel­lan­for­mats­di­an i tiff-for­­mat. Dia­bil­der­na är från bör­jan av 80-talet och fram­åt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­be­ta en del av de äld­re bil­der­na i Lightroom. Det är som att tit­ta ige­nom gam­la foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Lofoten, Norge

Av Jan von Steijern

Det finns tro­li­gen få plat­ser, där fjäll, hav och him­mel möts i en så vac­ker sym­bi­os, som på Lofo­ten i Nor­ge. Jag har haft för­må­nen, att få besö­ka det­ta guda­be­nå­da­de land­skap vid ett fler­tal till­fäl­len under oli­ka års­ti­der. Mina två senas­te besök var under vin­tern 2007 och 2009. Även om Lofo­ten har något att erbjuda […]

Taggat , , , |