Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vec­ka i fjäl­len var­je år är lika helig för mig, som en jakt­vec­ka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rer­na har under åren gått till såväl svens­ka som nors­ka fjäll med en liten för­kär­lek för Nor­ge. Ron­da­ne Natio­nal­park i Oppland/​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­da­ne är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskug­ga av Jotun­hei­mens Natio­nal­park för låg­tryc­ken från väst.

Höstfjäll Rondane Norge © Fotograf Jan vpn Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Oförglömliga fotodagar

Vi var tre foto­kom­pi­sar, som hyr­de en hyt­ta öster om Atna­sjön. Där­i­från gjor­de vi dag­li­ga bil­tu­rer. Vi fick många oför­glöm­li­ga dagar under vec­kan och fle­ra upp­het­san­de ljus­si­tu­a­tio­ner. I det, för foto­gra­fer, så väl­kän­da Dörå­len i nord­öst­ra Ron­da­ne hade vi en sago­lik mor­gon. Upp­stig­ning kloc­kan 04.30. Det gäll­de att vara på plats i Dörå­len kloc­kan 06.00, i god tid innan solen dyker upp vid hori­son­ten och spri­der sitt ljus över fjäll och dal.

Höstfjäll Rondane Norge © Fotograf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Höstfjäll Rondane Norge © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,