Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vecka i fjäl­len varje år är lika helig för mig, som en jakt­vecka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rerna har under åren gått till såväl svenska som norska fjäll med en liten för­kär­lek för Norge. Ron­dane Natio­nal­park i Oppland/​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­dane är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskugga av Jotun­hei­mens Natio­nal­park för låg­tryc­ken från väst.

Höstfjäll Rondane Norge © Fotograf Jan vpn Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Oför­glöm­liga fotodagar

Vi var tre foto­kom­pi­sar, som hyrde en hytta öster om Atna­sjön. Där­i­från gjorde vi dag­liga bil­tu­rer. Vi fick många oför­glöm­liga dagar under vec­kan och flera upp­het­sande ljus­si­tu­a­tio­ner. I det, för foto­gra­fer, så väl­kända Dörå­len i nord­östra Ron­dane hade vi en sago­lik mor­gon. Upp­stig­ning kloc­kan 04.30. Det gällde att vara på plats i Dörå­len kloc­kan 06.00, i god tid innan solen dyker upp vid hori­son­ten och spri­der sitt ljus över fjäll och dal.

Höstfjäll Rondane Norge © Fotograf Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Höstfjäll Rondane Norge © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,