Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en period skan­nat in när­mare 4000 mel­lan­for­mats­dian i tiff-​​format. Dia­bil­derna är från bör­jan av 80-​​talet och framåt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­beta en del av de äldre bil­derna i Lightroom. Det är som att titta ige­nom gamla foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, har man en dag­bok som kom­ple­ment till bil­derna, som för­stär­ker upp­le­vel­sen ytter­li­gare. Vissa bil­der och stun­der är så starka i sig att alla dag­bok­san­teck­ningar är överflödiga.

Topp­be­stig­ning av Veslesmeden

Ett sådant min­nesvärt till­fälle är från en fjäll­vand­ring i Ron­dane Natio­nal­park i Norge, juni 1988. Efter några dagars stra­pat­ser med myc­ket pul­sande i snö i fjäll­dal­gång­arna så kän­des det befri­ande att på mid­som­ma­raf­ton hitta denna guda­be­nå­dade plats för täl­tet. Att dagen därpå få vakna upp till en vind­stilla mid­som­mar­dag, en dag som senare krön­tes med en topp­be­stig­ning av Vesles­me­den, är ett minne för livet.

Rondane Nationalpark Norge © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , ,