Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För några dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­tade med dun­der och brak. Mol­nen tor­nade upp sig på efter­mid­da­gen och framåt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släppte fram det varma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desanna vid Vänern med kamera och hop­pa­des på några dra­ma­tiska bil­der. Dra­ma­tik blev det! När jag stod på en av klip­porna small det till rakt över huvu­det på mig och med tanke på min pla­ce­ring levde jag far­ligt. Nu gällde det snabbt att dra sig till­baka mot säk­rare plats. Åsk­mol­net drog förbi snabbt med en del regn på foto­gra­fen och foto­gra­fe­ran­det kunde sedan fort­sätta som planerat.


Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Läs mer

Om bad­plat­sen Gad­desanna, Väners­näs och Hal­le­berg på www​.gad​desanna​.se

Taggat , ,