Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För någ­ra dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­ta­de med dun­der och brak. Mol­nen tor­na­de upp sig på efter­mid­da­gen och fram­åt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släpp­te fram det var­ma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desan­na vid Vänern med kame­ra och hop­pa­des på någ­ra dra­ma­tis­ka bil­der. Dra­ma­tik blev det! När jag stod på en av klip­por­na small det till rakt över huvu­det på mig och med tan­ke på min pla­ce­ring lev­de jag far­ligt. Nu gäll­de det snabbt att dra sig till­ba­ka mot säk­ra­re plats. Åsk­mol­net drog för­bi snabbt med en del regn på foto­gra­fen och foto­gra­fe­ran­det kun­de sedan fort­sät­ta som planerat.


Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Gaddesanna vid Vänern © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Läs mer

Om bad­plat­sen Gad­desan­na, Väners­näs och Hal­le­berg på www​.gad​desan​na​.se

Taggat , ,