Kategori-arkiv: Sverige

Resor i Sverige

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid norra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­dade ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­narna behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­tade väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­vande ut, svarta moln växte till i norr. Chan­sade och åkte upp […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kande att upp­söka ett land­skap utan­för den “nor­mala” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de flesta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. Förra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som sådde ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot –10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­baka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­ari. En vin­ter som denna hör till ovan­lig­he­terna här uppe i det nord­väst­liga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidiga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För några dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­tade med dun­der och brak. Mol­nen tor­nade upp sig på efter­mid­da­gen och framåt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släppte fram det varma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desanna vid Vänern med kamera och hop­pa­des på […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ramsvikslandet Bohuslän

Av Stefan Lindqvist

April­kväl­len nal­kas och vin­den bör­jar att lägga sig, lju­det av havets vågor som rul­lar in över dom nu allt mera röd­fär­gade bergs­klip­porna blir som musik blan­dat med fisk­må­sar­nas skrän och skratt. Lite längre bort i viken står en flug­fis­kare med sitt flug­spö och för­sö­ker att lura upp någon skygg havs­ö­ring (även kal­lad Havets Sil­ver). Jag […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lycke lig­ger Gun­nebo slott. För drygt en vecka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ningar var det svårt att inte foto­gra­fera. Jag använde cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­nebo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­villa av köp­man­nen Johan Hall den äldre. […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Vinter på Stora Amundön

Av Jan von Steijern

När jag ett par dagar senaste vec­kan åkt ut till Stora Amun­dön söder om Göte­borg frap­pe­ras jag av den för­vand­ling plat­sen genom­går under vin­tern. Stora Amun­dön är en myc­ket omtyckt bad­plats, dit kara­va­ner av bilar ring­lar sig som­mar­tid. Så här års är det på sin höjd 10 bilar på par­ke­ringen. Det är en lisa för […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

En fotoresa till Abisko

Av Jan von Steijern

Abi­sko i Lapp­land är en plats, som en gam­mal fjäll­räv, som jag, gärna åter­vän­der till. Förr var det oftast en start­plats eller slut­punkt på vand­ring mel­lan stu­gor eller med tält längs Kungs­le­den och omar­ke­rade leder väs­ter och öster därom. Senare delen av augusti var ofta en fin vand­rings­tid utan mygg och med klar frisk luft. […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Kåseberga, Ale Stenar

Av Conny Nord

Under som­ma­ren 2009 besök­tes natur­sköna Öster­len i syd­västra Skåne. En tidig mor­gon när dim­man låg tät drog resan ner till Kåse­berga och Ale Ste­nar. Jag var helt ensam för­u­tom en mor­gon­pigg vand­rare med hund som pas­se­rade och för­svann lika snabbt in i dim­man. Efter en stund lät­tade dim­man så att solen kunde bryta ige­nom och […]

Taggat , , , , , |