Tag-arkiv: Abisko

Stängt för kommentarer

En fotoresa till Abisko

Av Jan von Steijern

Abi­sko i Lapp­land är en plats, som en gam­mal fjäll­räv, som jag, gär­na åter­vän­der till. Förr var det oftast en start­plats eller slut­punkt på vand­ring mel­lan stu­gor eller med tält längs Kungs­le­den och omar­ke­ra­de leder väs­ter och öster där­om. Sena­re delen av augusti var ofta en fin vand­rings­tid utan mygg och med klar frisk luft. […]

Också taggat |