Författare: Jan von Steijern

Jan von SteijernJan är född 1942, boende i Mölnlycke, och har jobbat som besiktningsingenjör företrädesvis inom den petrokemiska industrin. Jans naturintresse är djupt inrotat sedan barnsben och fotointresse började redan som 10–åring, då han lånade köket därhemma för nattligt mörkrumsarbete. Jan är sedan dess en hängiven fotograf, som finner sina motiv främst i de öppna landskapen under många vandringar i de norska och svenska fjällen och vid kusten. Lofoten och sydvästra USA är några andra områden som fascinerat honom. Du kan se fler av Jans bilder på hemsidan www.janvon.se

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kande att upp­söka ett land­skap utan­för den “nor­mala” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de flesta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. Förra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som sådde ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vecka i fjäl­len varje år är lika helig för mig, som en jakt­vecka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rerna har under åren gått till såväl svenska som norska fjäll med en liten för­kär­lek för Norge. Ron­dane Natio­nal­park i Oppland/​​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­dane är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskugga av […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​​bussresa till Malaga med rund­tur i Anda­lu­sien. Det visade sig vara en väl vald tid att lämna ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­nien möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­nada, Cór­doba, Sevilla, Ronda för att nämna […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska handla om färska erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (early 2008) /​​ 4GB /​​ 500GB.

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­liga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­ture med flera har det dykt upp ett stort antal plug-​​​​in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­visa några syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senaste utgåva Pro […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Alpresan oktober 2011

Av Jan von Steijern
Taggat , |
Stängt för kommentarer

Vinter i svart och vitt

Av Jan von Steijern

Jag har i mina två senaste inlägg berört dels min kär­lek till svart­vita bil­der och även visat ett par bil­der från ett äls­kat para­dis, Ron­dane Natio­nal­park i Norge. Jag har sedan 70-​​​​talet besökt detta fjäll­om­råde ett fem­ton­tal gånger under som­mar, höst och vin­ter och är lika begeistrad varje gång. När jag nu letar runt lite […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en period skan­nat in när­mare 4000 mel­lan­for­mats­dian i tiff-​​​​format. Dia­bil­derna är från bör­jan av 80-​​​​talet och framåt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­beta en del av de äldre bil­derna i Lightroom. Det är som att titta ige­nom gamla foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­tade på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­nade sig en helt annorlunda bild. Efter några små juste­ringar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Taggat , , , |