Tag-arkiv: Midsommar

Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en period skan­nat in när­mare 4000 mel­lan­for­mats­dian i tiff-​​​​format. Dia­bil­derna är från bör­jan av 80-​​​​talet och framåt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­beta en del av de äldre bil­derna i Lightroom. Det är som att titta ige­nom gamla foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Också taggat , |