Tag-arkiv: Midsommar

Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en peri­od skan­nat in när­ma­re 4000 mel­lan­for­mats­di­an i tiff-for­­mat. Dia­bil­der­na är från bör­jan av 80-talet och fram­åt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­be­ta en del av de äld­re bil­der­na i Lightroom. Det är som att tit­ta ige­nom gam­la foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Också taggat , |