Tag-arkiv: Rondane

Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vec­ka i fjäl­len var­je år är lika helig för mig, som en jakt­vec­ka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rer­na har under åren gått till såväl svens­ka som nors­ka fjäll med en liten för­kär­lek för Nor­ge. Ron­da­ne Natio­nal­park i Oppland/​​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­da­ne är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskug­ga av […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en peri­od skan­nat in när­ma­re 4000 mel­lan­for­mats­di­an i tiff-for­­mat. Dia­bil­der­na är från bör­jan av 80-talet och fram­åt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­be­ta en del av de äld­re bil­der­na i Lightroom. Det är som att tit­ta ige­nom gam­la foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­ta­de på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­na­de sig en helt annorlun­da bild. Efter någ­ra små juste­ring­ar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Också taggat , , |