Tag-arkiv: Rondane

Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vecka i fjäl­len varje år är lika helig för mig, som en jakt­vecka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rerna har under åren gått till såväl svenska som norska fjäll med en liten för­kär­lek för Norge. Ron­dane Natio­nal­park i Oppland/​​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­dane är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskugga av […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en period skan­nat in när­mare 4000 mel­lan­for­mats­dian i tiff-​​​​format. Dia­bil­derna är från bör­jan av 80-​​​​talet och framåt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­beta en del av de äldre bil­derna i Lightroom. Det är som att titta ige­nom gamla foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­tade på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­nade sig en helt annorlunda bild. Efter några små juste­ringar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Också taggat , , |