Kategori-arkiv: USA

Resor i USA

Stängt för kommentarer

Bixby Bridge on Highway One California

Av Sören Lindqvist

Denna fan­tas­tiska bro som är 218 meter lång och 85 meter hög pas­se­rar man på “Cali­for­nia Hig­h­way One” en sling­rande väg som föl­jer kus­ten från San Fran­ci­sco ner till Los Ang­e­les. En väg som abso­lut rekom­men­de­ras om ni fär­das i denna del av värl­den. Bron lig­ger cirka 190 kilo­me­ter söder om San Fran­ci­sco eller knappt 21 kilo­me­ter söder om […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

En upplevelserik Fotoresa

Av Jan von Steijern

En resa man ald­rig glöm­mer var i okt.—nov. 2001 då jag del­tog i Sören Lindqvist´s välar­ran­ge­rade resa till USA. Var­för skriva om den nu, så här snart 10 år senare? Jo där­för att jag ald­rig gjort och tro­li­gen ald­rig kom­mer att göra en mer upp­le­vel­se­rik foto­resa. Så här långt efter åter­kom­mer mina tan­kar ofta med […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Miami Beach finns Villa Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använde egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscayne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­baka på Miami Beach strand ett antal gånger har man lagt märke till att varje Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjorde mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­rien bakom.

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Miami där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad tröja gäller…

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist
Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Camera Is The One That’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Miami Beach bestämde jag mig att använda strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ingen vind.

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­tine är den äldsta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med andra ord inte stor med ame­ri­kanska mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­tida sta­den Hippo Regius i Numi­dien vid Medelhavet.      

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senaste två dagarna med att pro­me­nera utef­ter stran­den, totalt när­mare sju tim­mar fram och till­baka. Benen är idag möra med ver­kande föt­ter, det är inte lätt att traska i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Taggat , , , , , |