Tag-arkiv: Miami Beach

Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­baka på Miami Beach strand ett antal gånger har man lagt märke till att varje Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjorde mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­rien bakom.

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Miami där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad tröja gäller…

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist
Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Camera Is The One That’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Miami Beach bestämde jag mig att använda strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ingen vind.

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senaste två dagarna med att pro­me­nera utef­ter stran­den, totalt när­mare sju tim­mar fram och till­baka. Benen är idag möra med ver­kande föt­ter, det är inte lätt att traska i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­värme för säsongen med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­maste dagarna. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kongen med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |