Tag-arkiv: Miami Beach

Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­ba­ka på Mia­mi Beach strand ett antal gång­er har man lagt mär­ke till att var­je Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjor­de mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­ri­en bakom.

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Mia­mi där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad trö­ja gäller…

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist God fort­sätt­ning och hop­pas 2010 blir ett fan­tas­tiskt år…

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Came­ra Is The One Tha­t’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Mia­mi Beach bestäm­de jag mig att använ­da strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ing­en vind. © Foto­graf Sören Lindqvist

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senas­te två dagar­na med att pro­me­ne­ra utef­ter stran­den, totalt när­ma­re sju tim­mar fram och till­ba­ka. Benen är idag möra med ver­kan­de föt­ter, det är inte lätt att tras­ka i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­vär­me för säsong­en med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­mas­te dagar­na. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kong­en med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |