Tag-arkiv: Miami

Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Mia­mi Beach finns Vil­la Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använ­de egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscay­ne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­vär­me för säsong­en med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­mas­te dagar­na. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kong­en med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |