Kategori-arkiv: Trollhättan

Inlägg och bilder från Trollhättan med omnejd

Stängt för kommentarer

Supermåne från Kopparklinten

Av Sören Lindqvist

Tele­fo­nen vibre­rar irri­te­rande på säng­bor­det för andra gången, kloc­kan är 03.20 och jag är sli­ten och trött. Jag brot­tas med tan­ken på att fort­sätta sova eller stiga upp. Men idag är ju den spe­ci­ella dagen på året… kan väl åtminstone kolla väder­le­ken. Efter många om och men kom­mer man ur sängen och tit­tar ut genom […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de flesta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kiska “phos” och “graphé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­tala värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och […]

Taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Längtan till våren och värmen

Av Sören Lindqvist

Vin­tern i all sin ära… men när måna­den mars bör­jar närma sig och man bör­jar bli trött i armarna efter tim­mar av snö­skot­tande i hård mot­vind, då är det inget roligt längre med snö. Idag är man verk­li­gen insnöad, det var till och med svårt att öppna ytter­dör­ren på grund av all snö som samlats […]

Taggat , , |