Kategori-arkiv: Mexico

Resor i Mexico

Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­ti­ge Popoca­te­petl med sin ståt­li­ga höjd av 5426 meter läg­ger sin skug­ga över lil­la Atlix­co strax söder om mil­jonsta­den Pue­b­la. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cer­na som direkt över­satt bety­der “Det rykan­de ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

San Miquel de Allende, Mexico

Av Sören Lindqvist

San Miquel de Allen­de i del­sta­ten Gua­naju­a­to i cen­tra­la Mex­i­ko. Här bor cir­ka 60 000 och i hela kom­mu­nen runt 140 000 invå­na­re (2007). Sta­den grun­da­des år 1542 och är belä­gen 1 870 meter över havet. Cen­tra­la Mex­i­co lig­ger på gans­ka hög höjd jäm­fört med svens­ka mått och det gör att kli­ma­tet är väl­digt behag­ligt året […]

Taggat , |