Tag-arkiv: Atlixco

Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­ti­ge Popoca­te­petl med sin ståt­li­ga höjd av 5426 meter läg­ger sin skug­ga över lil­la Atlix­co strax söder om mil­jonsta­den Pue­b­la. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cer­na som direkt över­satt bety­der “Det rykan­de ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Också taggat , , |