Tag-arkiv: Vulkan

Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­ti­ge Popoca­te­petl med sin ståt­li­ga höjd av 5426 meter läg­ger sin skug­ga över lil­la Atlix­co strax söder om mil­jonsta­den Pue­b­la. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cer­na som direkt över­satt bety­der “Det rykan­de ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­der­na från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­driv­na bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det […]

Också taggat , , , |