Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­derna från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­drivna bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det –5 gra­der och nord­lig vind på 15 sekund­me­ter, vin­ter­klä­der behöv­des verkligen.


© Foto­graf Conny Nord

Många sido­krat­rar

Det finns många mindre sido­krat­rar på den här höj­den men ingen större akti­vi­tet för­u­tom en som det rök vat­ten­ånga ifrån. Den kra­tern hade ett utbrott 2007 där magma spru­ta­des 1000 meter upp i luf­ten. Det “pös” på fler­tal stäl­len och mar­ken var varm bara några cen­ti­me­ter under ytan. I en sänka ner mot kra­tern var det säkert 5 gra­der var­mare än uppe på kan­ten. På nordsi­dan har man byggt en väg, över lava­fäl­tet, upp till näs­tan 1800 meter. Lavan tog med sig allt i sin väg men bara några meter från lava­ström­men står trä­den helt oberörda.

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , , ,