Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­der­na från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­driv­na bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det ‑5 gra­der och nord­lig vind på 15 sekund­me­ter, vin­ter­klä­der behöv­des verkligen.


© Foto­graf Con­ny Nord

Många sidokratrar

Det finns många mind­re sido­krat­rar på den här höj­den men ing­en stör­re akti­vi­tet för­u­tom en som det rök vat­ten­ånga ifrån. Den kra­tern hade ett utbrott 2007 där mag­ma spru­ta­des 1000 meter upp i luf­ten. Det “pös” på fler­tal stäl­len och mar­ken var varm bara någ­ra cen­ti­me­ter under ytan. I en sän­ka ner mot kra­tern var det säkert 5 gra­der var­ma­re än uppe på kan­ten. På nordsi­dan har man byggt en väg, över lava­fäl­tet, upp till näs­tan 1800 meter. Lavan tog med sig allt i sin väg men bara någ­ra meter från lava­ström­men står trä­den helt oberörda.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , , ,