Stängt för kommentarer

Pompij, Italien

Av Conny Nord

Pom­pij lig­ger strax söder om Nea­pel och är ett infer­no för bil och hus­vagn, allt gick dock väl och cam­ping­en befin­ner sig mitt emot utgräv­ning­ar­na, med and­ra ord helt per­fekt! Utgräv­ning­ar­na tar fle­ra tim­mar om du ska se hela områ­det. Det beräk­nas att minst 30 000 män­ni­skor har bott i områ­det under storhetstiden.


© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , ,