Stängt för kommentarer

Pompij, Italien

Av Conny Nord

Pom­pij lig­ger strax söder om Nea­pel och är ett inferno för bil och hus­vagn, allt gick dock väl och cam­pingen befin­ner sig mitt emot utgräv­ning­arna, med andra ord helt per­fekt! Utgräv­ning­arna tar flera tim­mar om du ska se hela områ­det. Det beräk­nas att minst 30 000 män­ni­skor har bott i områ­det under storhetstiden.


© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , ,