Stängt för kommentarer

Siena, Toskana, Italien

Av Conny Nord

Under resan söderut mot Sici­lien var 10 dagar i Toskana inpla­ne­rade, vi fast­nade vid foten av ber­get Ami­ata som är Toska­nas enda vul­kan, i en liten stad som heter Cas­tel del Piano. Vädergu­darna var på vår sida med sol och när­mare 20 gra­der varje dag. Näs­tan alla vin­stä­der besök­tes mel­lan Siena och Mon­te­pul­ci­ano, tio dagar är för lite för en sådan fan­tas­tisk region. Land­ska­pet söder om Siena är det mest “Toskanskt” och i mitt tycke det mest intres­santa foto­gra­fiskt. Vin­pri­set vari­e­rade mel­lan 20 till 350 € flas­kan så stor åter­håll­sam­het gällde, tack och lov kos­tade det inget att foto­gra­fera vinfälten.

För kon­stäls­kare var Kate­dra­len Duomo i Siena en rik­tig höj­dare, hela sta­den är under­bar. Bil­derna nedan är från Kate­dra­lens tak samt mål­ning­arna som täckte gol­vet. Kvälls­bil­der i svart­vitt är från Cas­tel del Pia­nos gamla stadsdelar.

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

     
Taggat , , , ,