Stängt för kommentarer

Siena, Toskana, Italien

Av Conny Nord

Under resan söderut mot Sici­li­en var 10 dagar i Toska­na inpla­ne­ra­de, vi fast­na­de vid foten av ber­get Ami­a­ta som är Toska­nas enda vul­kan, i en liten stad som heter Cas­tel del Pia­no. Vädergu­dar­na var på vår sida med sol och när­ma­re 20 gra­der var­je dag. Näs­tan alla vin­stä­der besök­tes mel­lan Sie­na och Mon­te­pul­ci­a­no, tio dagar är för lite för en sådan fan­tas­tisk regi­on. Land­ska­pet söder om Sie­na är det mest “Toskanskt” och i mitt tyc­ke det mest intres­san­ta foto­gra­fiskt. Vin­pri­set vari­e­ra­de mel­lan 20 till 350 € flas­kan så stor åter­håll­sam­het gäll­de, tack och lov kos­ta­de det ing­et att foto­gra­fe­ra vinfälten.

För kon­stäls­ka­re var Kate­dra­len Duo­mo i Sie­na en rik­tig höj­da­re, hela sta­den är under­bar. Bil­der­na nedan är från Kate­dra­lens tak samt mål­ning­ar­na som täck­te gol­vet. Kvälls­bil­der i svart­vitt är från Cas­tel del Pia­nos gam­la stadsdelar.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

     
Taggat , , , ,