Tag-arkiv: Toscana

Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Toscana med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tiska land­skap med böl­jande kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de flesta av sin­nen råder det ingen tve­kan om. Det intres­san­taste land­ska­pet är söder om Siena ner mot ber­get Ami­ata (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högsta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Siena, Toskana, Italien

Av Conny Nord

Under resan söderut mot Sici­lien var 10 dagar i Toskana inpla­ne­rade, vi fast­nade vid foten av ber­get Ami­ata som är Toska­nas enda vul­kan, i en liten stad som heter Cas­tel del Piano. Vädergu­darna var på vår sida med sol och när­mare 20 gra­der varje dag. Näs­tan alla vin­stä­der besök­tes mel­lan Siena och Mon­te­pul­ci­ano, tio dagar […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Övervintring i Italien

Av Sören Lindqvist

Med Hus­vagn i Italien

Också taggat , |