Tag-arkiv: Duomo di Siena

Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Tosca­na med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tis­ka land­skap med böl­jan­de kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de fles­ta av sin­nen råder det ing­en tve­kan om. Det intres­san­tas­te land­ska­pet är söder om Sie­na ner mot ber­get Ami­a­ta (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högs­ta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena […]

Också taggat , |