Tag-arkiv: Duomo di Siena

Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Toscana med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tiska land­skap med böl­jande kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de flesta av sin­nen råder det ingen tve­kan om. Det intres­san­taste land­ska­pet är söder om Siena ner mot ber­get Ami­ata (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högsta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena […]

Också taggat , |