Tag-arkiv: Italy

Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Tosca­na med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tis­ka land­skap med böl­jan­de kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de fles­ta av sin­nen råder det ing­en tve­kan om. Det intres­san­tas­te land­ska­pet är söder om Sie­na ner mot ber­get Ami­a­ta (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högs­ta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till nor­ra Sici­li­en 80 km öster om Paler­mo efter ha till­bring­at 7 vec­kor på syd­kus­ten. © Foto­graf Con­ny Nord

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vec­ka på syd­kus­ten har vi nu besökt Vil­la Roma­na of Casa­le. Ett hus byggt av en rik roma­re någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Vil­la Roma­nas alla golv är täck­ta med mosa­ik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­ba­ka till Sici­li­en efter två vec­kors fru­stre­ran­de snö­skott­ning i Sve­ri­ge. Vi anlän­de till Cata­nia den 4 janu­a­ri och star­ta­de med någ­ra var­ma och soli­ga dagar. Utan­för Taor­mi­na finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Också taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­nar­na klär sig i täck­jac­ka, mös­sa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­li­en. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­der­na från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­driv­na bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Pompij, Italien

Av Conny Nord

Pom­pij lig­ger strax söder om Nea­pel och är ett infer­no för bil och hus­vagn, allt gick dock väl och cam­ping­en befin­ner sig mitt emot utgräv­ning­ar­na, med and­ra ord helt per­fekt! Utgräv­ning­ar­na tar fle­ra tim­mar om du ska se hela områ­det. Det beräk­nas att minst 30 000 män­ni­skor har bott i områ­det under storhetstiden.

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Siena, Toskana, Italien

Av Conny Nord

Under resan söderut mot Sici­li­en var 10 dagar i Toska­na inpla­ne­ra­de, vi fast­na­de vid foten av ber­get Ami­a­ta som är Toska­nas enda vul­kan, i en liten stad som heter Cas­tel del Pia­no. Vädergu­dar­na var på vår sida med sol och när­ma­re 20 gra­der var­je dag. Näs­tan alla vin­stä­der besök­tes mel­lan Sie­na och Mon­te­pul­ci­a­no, tio dagar […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Övervintring i Italien

Av Sören Lindqvist

Med Hus­vagn i Ita­li­en © Foto­graf Con­ny Nord

Också taggat , |