Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­ba­ka till Sici­li­en efter två vec­kors fru­stre­ran­de snö­skott­ning i Sve­ri­ge. Vi anlän­de till Cata­nia den 4 janu­a­ri och star­ta­de med någ­ra var­ma och soli­ga dagar. Utan­för Taor­mi­na finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

För någ­ra dagar sedan star­ta­de vi en resa söder ut till en liten cam­ping vid Pun­ta Brac­cet­to söder om Ragu­sa. Där finns en vac­ker sand­strand all­de­les utan­för cam­ping­en. Tyvärr har väd­ret bli­vit säm­re med väst­li­ga vin­dar så något bad är det inte frå­gan om. Väd­ret har där­e­mot ska­pat him­mels­dra­ma­tik och hjälpt till med bildskapandet.

Det finns ett par ravi­ner mel­lan Ragu­sa och Modi­ca som vi ska besö­ka så snart väd­ret tillå­ter, för­hopp­nings­vis kan det bli någ­ra bil­der vär­da att visa.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , , , , ,