Tag-arkiv: Catania

Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­ba­ka till Sici­li­en efter två vec­kors fru­stre­ran­de snö­skott­ning i Sve­ri­ge. Vi anlän­de till Cata­nia den 4 janu­a­ri och star­ta­de med någ­ra var­ma och soli­ga dagar. Utan­för Taor­mi­na finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Också taggat , , , , , |