Kategori-arkiv: Italien

Resor i Italien

Stängt för kommentarer

Fotoresan till Österrike och Italien

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist Fan­tas­tis­ka dagar Tyvär så är hotel­lets inter­netupp­kopp­ling besvä­ran­de dålig och det gör att vi inte kan hål­la upp­da­te­ring­ar på resan som vi kanske öns­kat. Men kort­fat­tat kan man säga efter 2 dagars resa med all sor­ters väder har vi haft en fan­tas­tiskt start på vec­kan. Nysnö ända ner i dal­gång­en dagen […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Villa Hadrianus – en romersk kejsares sommarresidens

Av Bertil Björk

Reg­net fort­sat­te att ösa ner, när vi läm­na­de Vil­la d’Este. I skydd av para­ply­er begav vi oss mot cen­tra­la Tivo­li och buss­håll­plat­sen för att bör­ja åter­fär­den till Rom. Men vi hade ett mål kvar — Hadri­a­nus Vil­la. Men hur skul­le vi hit­ta? Vi viss­te, att vi skul­le sti­ga av bus­sen efter någ­ra kilo­me­ter för att […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Palatset Villa d’Este, Italien

Av Bertil Björk

25 km öster om Rom, högt uppe på en slutt­ning i Sabi­ner­ber­gen, lig­ger den lil­la sta­den Tivo­li. Här bod­de män­ni­skor redan under anti­ken. Den blomst­ra­de sedan fram till och under hela Medel­ti­den. Sta­den het­te då Tibur. Målet för vår resa var inte själ­va sta­den utan det mag­ni­fi­ka palat­set Vil­la d’Este. Efter 45 minu­ters buss­re­sa från Rom […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Tosca­na med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tis­ka land­skap med böl­jan­de kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de fles­ta av sin­nen råder det ing­en tve­kan om. Det intres­san­tas­te land­ska­pet är söder om Sie­na ner mot ber­get Ami­a­ta (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högs­ta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till nor­ra Sici­li­en 80 km öster om Paler­mo efter ha till­bring­at 7 vec­kor på syd­kus­ten. © Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vec­ka på syd­kus­ten har vi nu besökt Vil­la Roma­na of Casa­le. Ett hus byggt av en rik roma­re någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Vil­la Roma­nas alla golv är täck­ta med mosa­ik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­ba­ka till Sici­li­en efter två vec­kors fru­stre­ran­de snö­skott­ning i Sve­ri­ge. Vi anlän­de till Cata­nia den 4 janu­a­ri och star­ta­de med någ­ra var­ma och soli­ga dagar. Utan­för Taor­mi­na finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Taggat , , , , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­nar­na klär sig i täck­jac­ka, mös­sa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­li­en. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­der­na från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­driv­na bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det […]

Taggat , , , , |