Stängt för kommentarer

Fotoresan till Österrike och Italien

Av Sören Lindqvist

Månsken vid Sextenerdolomiterna

© Foto­graf Sören Lindqvist

Fantastiska dagar

Tyvär så är hotel­lets inter­netupp­kopp­ling besvä­ran­de dålig och det gör att vi inte kan hål­la upp­da­te­ring­ar på resan som vi kanske öns­kat. Men kort­fat­tat kan man säga efter 2 dagars resa med all sor­ters väder har vi haft en fan­tas­tiskt start på vec­kan. Nysnö ända ner i dal­gång­en dagen vi anlän­de till Mat­rei och som höll på hela kväl­len, vil­ket verk­li­gen inte hör till van­lig­he­ter­na. Snön täck­te trä­den som knappt bör­jat få sina höst­fär­ger ska­pa­de väl­digt pit­to­res­ka vyer. Vi är fullt upp­tag­na där dagar­na inte rik­tigt räc­ker till. I dag gick vi upp 04:30 för att kun­na spen­de­ra hela dagen vid Sex­te­ner­do­lo­mi­ter­na i sol­upp­gång och ned­gång. Till­ba­ka till hotel­let var vi cir­ka 22:00 utmat­ta­de efter vand­ring­ar och foto­gra­fe­ring på över 2000 meters höjd! Bil­den är tagen strax efter vi anlän­de 07:00 där full­må­nen är på väg ner bakom ber­gen.

Med vän­li­ga häls­ning­ar från Osttirolen.

Taggat , ,