Stängt för kommentarer

Fotoresan till Österrike och Italien

Av Sören Lindqvist

Månsken vid Sextenerdolomiterna© Foto­graf Sören Lindqvist

Fan­tas­tiska dagar

Tyvär så är hotel­lets inter­netupp­kopp­ling besvä­rande dålig och det gör att vi inte kan hålla upp­da­te­ringar på resan som vi kanske öns­kat. Men kort­fat­tat kan man säga efter 2 dagars resa med all sor­ters väder har vi haft en fan­tas­tiskt start på vec­kan. Nysnö ända ner i dal­gången dagen vi anlände till Mat­rei och som höll på hela kväl­len, vil­ket verk­li­gen inte hör till van­lig­he­terna. Snön täckte trä­den som knappt bör­jat få sina höst­fär­ger ska­pade väl­digt pit­to­reska vyer. Vi är fullt upp­tagna där dagarna inte rik­tigt räc­ker till. I dag gick vi upp 04:30 för att kunna spen­dera hela dagen vid Sex­te­ner­do­lo­mi­terna i sol­upp­gång och ned­gång. Till­baka till hotel­let var vi cirka 22:00 utmat­tade efter vand­ringar och foto­gra­fe­ring på över 2000 meters höjd! Bil­den är tagen strax efter vi anlände 07:00 där full­må­nen är på väg ner bakom bergen.

Med vän­liga häls­ningar från Osttirolen.

Taggat , ,