Stängt för kommentarer

Alpresan oktober 2011

Av Jan von Steijern

Hotell Goldried © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

En oförglömlig resa

Jag var en av de 16 lyck­li­ga, som fick plats på Alpre­san till Hohe Tau­ern och Dolo­mi­ter­na. Det blev en oför­glöm­lig resa, som Con­ny Nord och Sören Lin­dqvist arran­ge­rat. Det visa­de sig att de två mini­bus­sar, Toyo­ta Hi Ace Tra­vel­ler, som Con­ny och Sören fram­för­de på ett för­tjänst­fullt sätt, var bekvä­ma att fär­das i. Resan bjöd på allt jag hade för­vän­tat mig med råge. Vack­ra alpland­skap, Dolo­mi­ter­berg, höst­fär­ger med lärk­träd, var själv­kla­ra motiv. Dess­utom bjöds vi på nysnö, vat­ten­fall, kyrkin­te­ri­ö­rer, sol­upp­gång­ar, sol­ned­gång­ar, full­må­ne m.m. Conny´s lokal­kän­ne­dom bidrog i hög grad till att dagar­na kun­de utnytt­jas max­i­malt och att vi var på rätt plats vid rätt tid. Att vårt hotell Goldri­ed i Mat­rei bjöd på goda och rik­ligt till­tag­na fru­kostar och mid­da­gar bidrog ock­så till triv­seln. Som van­ligt, när lika­sin­na­de foto­en­tu­si­as­ter kom­mer till­sam­mans fun­ge­ra­de grup­pen väl­digt bra. Tack till alla rese­del­ta­ga­re! Resan kan varmt rekommenderas.

Staller Sattel © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Sextener Dolomiten © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

St Nikolaus kirche © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat ,