Stängt för kommentarer

Alpresan oktober 2011

Av Jan von Steijern

Hotell Goldried © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

En oför­glöm­lig resa

Jag var en av de 16 lyck­liga, som fick plats på Alpre­san till Hohe Tau­ern och Dolo­mi­terna. Det blev en oför­glöm­lig resa, som Conny Nord och Sören Lin­dqvist arran­ge­rat. Det visade sig att de två mini­bus­sar, Toyota Hi Ace Tra­vel­ler, som Conny och Sören fram­förde på ett för­tjänst­fullt sätt, var bekväma att fär­das i. Resan bjöd på allt jag hade för­vän­tat mig med råge. Vackra alpland­skap, Dolo­mi­ter­berg, höst­fär­ger med lärk­träd, var själv­klara motiv. Dess­utom bjöds vi på nysnö, vat­ten­fall, kyrkin­te­ri­ö­rer, sol­upp­gångar, sol­ned­gångar, full­måne m.m. Conny´s lokal­kän­ne­dom bidrog i hög grad till att dagarna kunde utnytt­jas max­i­malt och att vi var på rätt plats vid rätt tid. Att vårt hotell Goldried i Mat­rei bjöd på goda och rik­ligt till­tagna fru­kostar och mid­da­gar bidrog också till triv­seln. Som van­ligt, när lika­sin­nade foto­en­tu­si­as­ter kom­mer till­sam­mans fun­ge­rade grup­pen väl­digt bra. Tack till alla rese­del­ta­gare! Resan kan varmt rekommenderas.

Staller Sattel © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Sextener Dolomiten © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

St Nikolaus kirche © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat ,