Tag-arkiv: Fotoresa

Stängt för kommentarer

Alpresan oktober 2011

Av Jan von Steijern
Också taggat |
Stängt för kommentarer

Vårgårda Naturfotofestival 2010

Av Sören Lindqvist

Med full­bo­kade och stres­sade sche­man lyc­ka­des vi i sista stund få fram mate­rial till vår lilla mon­ter på årets Natur­fo­to­fes­ti­val i Vår­gårda! Det var en myc­ket trev­ligt till­ställ­ning med många besök och kända ansik­ten. Vi vill här tacka alla besö­kare till vår mon­ter och till de före­drag vi höll på Noaks Gal­leri och inte minst […]

Taggat |