Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kande att upp­söka ett land­skap utan­för den “nor­mala” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de flesta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. Förra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som sådde ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.


Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Snö­fat­tigt Fårö

Väder­tjäns­ten lovade tio dagar med minus­gra­der i senare delen av janu­ari. Då togs ett snabbt beslut en lör­dag, att på mån­dag sticka till Got­land och Fårö. Snö­till­gången kunde ha varit lite bättre. Snödju­pet vari­e­rade mel­lan 0 och 20 cm och det var ganska snö­fat­tigt längs den västra kus­ten. Det är dock inte all­tid till för­del med myc­ket snö. På Got­land kan det då bli svårt att ta sig fram till moti­ven utan ski­dor. Det var även nu flera vägar, som var igen­blåsta för bil­tra­fik. Till Lang­ham­mars fick man gå sista kilometern.

Ett lagom snö­pu­der kan dock många gånger bidraga till att fram­häva land­ska­pets grafik.

Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat ,