Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­narna klär sig i täck­jacka, mössa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­lien. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka tidi­gare, så vi slapp plumsa runt i snö.

     

Vi har varit i Syra­kusa och sett Santa Lucia, en “liten” dam på 1250 kg i rent sil­ver. Santa Lucia som finns i Kate­dra­len i Syra­kusa bygg­des över ett gre­kiskt tem­pel, vissa av tem­pel­pe­larna date­rade från 500 BC finns fort­fa­rande kvar intakta i Kate­dra­len. En annan kyrka som är värd att se är en modern ska­pelse i norra Syra­kusa. Kyr­kan ser ut som en tratt med pipen uppåt. Aku­sti­ken och rym­den inne i kyr­kan är enastående.

Norr om Cata­nia högt upp på ett berg lig­ger Taor­mina, gre­kiska tea­tern som romarna använde för Gla­di­a­tor­spel pla­ce­rad med sago­lik utsikt över Etna och den omgi­vande staden.

För ett par dagar sen kom en storm från söder med häf­tiga vågor som bröt mot lava­klip­porna. Pro­ble­met var att luf­ten var så salt­mät­tad att kame­ran fick ligga kvar i bilen. Dagen efter vände vin­den, vågorna var näs­tan lika stora. Kamera fram och en expo­ne­ring på 2½ minut i skym­nings­ljus gav en drömsk stäm­ning åt bil­den. Nu fly­ger vi hem och firar Jul och Nytt År med familj innan vi är till­baka igen.

Arri­ve­derci och God Jul! öns­kar Conny och Rose–Marie

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

     
Taggat , , , ,