Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­nar­na klär sig i täck­jac­ka, mös­sa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­li­en. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vec­ka tidi­ga­re, så vi slapp plum­sa runt i snö.

     

Vi har varit i Syra­ku­sa och sett San­ta Lucia, en “liten” dam på 1250 kg i rent sil­ver. San­ta Lucia som finns i Kate­dra­len i Syra­ku­sa bygg­des över ett gre­kiskt tem­pel, vis­sa av tem­pel­pe­lar­na date­ra­de från 500 BC finns fort­fa­ran­de kvar intak­ta i Kate­dra­len. En annan kyr­ka som är värd att se är en modern ska­pel­se i nor­ra Syra­ku­sa. Kyr­kan ser ut som en tratt med pipen upp­åt. Aku­sti­ken och rym­den inne i kyr­kan är enastående.

Norr om Cata­nia högt upp på ett berg lig­ger Taor­mi­na, gre­kis­ka tea­tern som romar­na använ­de för Gla­di­a­tor­spel pla­ce­rad med sago­lik utsikt över Etna och den omgi­van­de staden.

För ett par dagar sen kom en storm från söder med häf­ti­ga vågor som bröt mot lava­klip­por­na. Pro­ble­met var att luf­ten var så salt­mät­tad att kame­ran fick lig­ga kvar i bilen. Dagen efter vän­de vin­den, vågor­na var näs­tan lika sto­ra. Kame­ra fram och en expo­ne­ring på 2½ minut i skym­nings­ljus gav en drömsk stäm­ning åt bil­den. Nu fly­ger vi hem och firar Jul och Nytt År med familj innan vi är till­ba­ka igen.

Arri­ve­der­ci och God Jul! öns­kar Con­ny och Rose–Marie

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

     
Taggat , , , ,