Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid norra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­dade ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­narna behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­tade väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­vande ut, svarta moln växte till i norr. Chan­sade och åkte upp till Vänern och myc­ket rik­tigt så reg­nade det lätt men till­räck­ligt för att ste­narna skulle bli blöta. Lite senare klar­nade väd­ret upp och bjöd på en del häf­tiga moln­for­ma­tio­ner. Längs sti­gen från par­ke­ringen i Gad­desanna finns det också väl­digt vackra Ekdungar. Vänern bju­der på en hel del som­mar­fagra vikar!


Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat ,