Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid nor­ra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­da­de ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­nar­na behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­ta­de väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­van­de ut, svar­ta moln väx­te till i norr. Chan­sa­de och åkte upp till Vänern och myc­ket rik­tigt så reg­na­de det lätt men till­räck­ligt för att ste­nar­na skul­le bli blö­ta. Lite sena­re klar­na­de väd­ret upp och bjöd på en del häf­ti­ga moln­for­ma­tio­ner. Längs sti­gen från par­ke­ring­en i Gad­desan­na finns det ock­så väl­digt vack­ra Ekdung­ar. Vänern bju­der på en hel del som­mar­fag­ra vikar!


Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Gaddessanna Vänern © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat ,