Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Conny Nord har gått till final i “Årets bästa foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­home, Pana­so­nic, Kamera och Bild. Conny täv­lar med boken “Reflektioner”.

Du måste rösta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vinna en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rösta gå in på www​.pho​to​home​.se

Omröst­ningen avslu­tas den 20 november.

Landskap i Toscana Ialien© Foto­graf Conny Nord

Taggat