Tag-arkiv: Fotobok

Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Con­ny Nord har gått till final i “Årets bäs­ta foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­ho­me, Pana­so­nic, Kame­ra och Bild. Con­ny täv­lar med boken “Reflek­tio­ner”. Du mås­te rös­ta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vin­na en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rös­ta gå in på www​.pho​to​ho​me​.se Omröst­ning­en avslutas […]

Taggat |