Tag-arkiv: Sicilien

Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till nor­ra Sici­li­en 80 km öster om Paler­mo efter ha till­bring­at 7 vec­kor på syd­kus­ten. © Foto­graf Con­ny Nord

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vec­ka på syd­kus­ten har vi nu besökt Vil­la Roma­na of Casa­le. Ett hus byggt av en rik roma­re någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Vil­la Roma­nas alla golv är täck­ta med mosa­ik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­ba­ka till Sici­li­en efter två vec­kors fru­stre­ran­de snö­skott­ning i Sve­ri­ge. Vi anlän­de till Cata­nia den 4 janu­a­ri och star­ta­de med någ­ra var­ma och soli­ga dagar. Utan­för Taor­mi­na finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Också taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­nar­na klär sig i täck­jac­ka, mös­sa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­li­en. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­der­na från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­driv­na bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det […]

Också taggat , , , |