Tag-arkiv: Sicilien

Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till norra Sici­lien 80 km öster om Palermo efter ha till­bringat 7 vec­kor på sydkusten.

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vecka på syd­kus­ten har vi nu besökt Villa Romana of Casale. Ett hus byggt av en rik romare någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Villa Roma­nas alla golv är täckta med mosaik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­baka till Sici­lien efter två vec­kors fru­stre­rande snö­skott­ning i Sve­rige. Vi anlände till Cata­nia den 4 janu­ari och star­tade med några varma och soliga dagar. Utan­för Taor­mina finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Också taggat , , , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­narna klär sig i täck­jacka, mössa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­lien. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Etna, Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Väd­ret är bra, sol och näs­tan 20 gra­der, i vatt­net är det 18 gra­der så det går med viss tve­kan att bada. Bil­derna från Etna är från syd­ost­si­dan där en väg sling­rar sig upp till 1980 meter, där­i­från går det sedan fyr­hjuls­drivna bus­sar upp till 2980 meter vid foten av Etnas topp. På 2980 meters höjd var det […]

Också taggat , , , |