Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till nor­ra Sici­li­en 80 km öster om Paler­mo efter ha till­bring­at 7 vec­kor på sydkusten.

© Foto­graf Con­ny Nord

Väd­ret på nor­ra Sici­li­en har varit väl­digt dåligt med mas­sor av regn och blåst. Ett par mind­re stä­der upp i ber­gen har råkat rik­tigt illa ut med ler­mas­sor gli­dan­de ner från bergs­slutt­ning­ar som tagit med sig hus och egen­dom utö­ver att under­mi­ne­rat många vägar. Fullt så elän­digt har det inte varit nere i söder. Senas­te tre vec­kor­na har näm­li­gen varit varmt och skönt med sol och 20 till 22 gra­der på dagarna.

Krokiga branta gator

Ragu­sa Ibla är den gam­la delen av Ragu­sa som lig­ger på ena sidan av en ravin som skil­jer Ragu­sa från Ragu­sa Ibla. Husen klam­rar sig fast på bergs­si­dan med små kro­ki­ga och bran­ta gator där man endast tar sig fram gåen­de. Väs­ter om Agri­gen­to finns väl­digt vac­kert for­ma­de kalk­stens­klip­por. Områ­det kal­las för Sca­la dei Tur­chi, för­mod­li­gen för att det finns lik­nan­de klip­por i Turkiet.

Färjan till Livorno

På fre­dag den 5 mars tar vi fär­jan från Paler­mo till Livor­no i Tosca­na och avvak­tar väd­ret i nor­ra Euro­pa för att ta oss vida­re hemåt.

Häls­ning­ar från ett varmt och soligt Sicilien!

© Foto­graf Con­ny Nord

     

© Foto­graf Con­ny Nord

     
Taggat , , , , ,