Stängt för kommentarer

Resan hemåt har börjat

Av Conny Nord

Vi har nu kom­mit upp till norra Sici­lien 80 km öster om Palermo efter ha till­bringat 7 vec­kor på sydkusten.

© Foto­graf Conny Nord

Väd­ret på norra Sici­lien har varit väl­digt dåligt med mas­sor av regn och blåst. Ett par mindre stä­der upp i ber­gen har råkat rik­tigt illa ut med ler­mas­sor gli­dande ner från bergs­slutt­ningar som tagit med sig hus och egen­dom utö­ver att under­mi­ne­rat många vägar. Fullt så elän­digt har det inte varit nere i söder. Senaste tre vec­korna har näm­li­gen varit varmt och skönt med sol och 20 till 22 gra­der på dagarna.

Kro­kiga branta gator

Ragusa Ibla är den gamla delen av Ragusa som lig­ger på ena sidan av en ravin som skil­jer Ragusa från Ragusa Ibla. Husen klam­rar sig fast på bergs­si­dan med små kro­kiga och branta gator där man endast tar sig fram gående. Väs­ter om Agri­gento finns väl­digt vac­kert for­made kalk­stens­klip­por. Områ­det kal­las för Scala dei Tur­chi, för­mod­li­gen för att det finns lik­nande klip­por i Turkiet.

Fär­jan till Livorno

På fre­dag den 5 mars tar vi fär­jan från Palermo till Livorno i Toscana och avvak­tar väd­ret i norra Europa för att ta oss vidare hemåt.

Häls­ningar från ett varmt och soligt Sicilien!

© Foto­graf Conny Nord

     

© Foto­graf Conny Nord

     
Taggat , , , , ,