Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vec­ka på syd­kus­ten har vi nu besökt Vil­la Roma­na of Casa­le. Ett hus byggt av en rik roma­re någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Vil­la Roma­nas alla golv är täck­ta med mosa­ik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund av en över­sväm­ning från Mon­te Man­go­ne för cir­ka 700 år sedan som fyll­de hela huset med lera. Leran har skyd­dat mosa­i­ken och år 1997 blev Vil­la Roma­na skyd­dat av UNESCO.

Strax norr om Vil­la Roma­na på en bergs­topp lig­ger den medel­ti­da sta­den Piaz­za Arme­ri­na. Sicli är en annan stad som lig­ger i en ravin. Sta­den öde­la­des på 1600–talet av ett jord­skalv och delar av sta­den åter­upp­bygg­des i barock­stil. I ravi­nen Cava d’Ispica finns det grot­tor som har bebotts från 200 AC. Det var här de förs­ta krist­na göm­de sig för att kom­ma undan förföljelsen.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , ,