Stängt för kommentarer

Villa Romania, Piazza Armerina, Sicily, Italy

Av Conny Nord

Efter drygt en vecka på syd­kus­ten har vi nu besökt Villa Romana of Casale. Ett hus byggt av en rik romare någon gång mel­lan 300 till 400 AC. Roma­ren kan ha varit Roman Empe­ror Max­i­mi­a­nus Her­cu­leus. Villa Roma­nas alla golv är täckta med mosaik, en yta på 3500 kvadrat­me­ter. Mosa­i­ken är myc­ket väl­be­va­rad på grund av en över­sväm­ning från Monte Man­gone för cirka 700 år sedan som fyllde hela huset med lera. Leran har skyd­dat mosa­i­ken och år 1997 blev Villa Romana skyd­dat av UNESCO.

Strax norr om Villa Romana på en bergs­topp lig­ger den medel­tida sta­den Piazza Arme­rina. Sicli är en annan stad som lig­ger i en ravin. Sta­den öde­la­des på 1600–talet av ett jord­skalv och delar av sta­den åter­upp­bygg­des i barock­stil. I ravi­nen Cava d’Ispica finns det grot­tor som har bebotts från 200 AC. Det var här de första kristna gömde sig för att komma undan förföljelsen.

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , ,