Tag-arkiv: Modica

Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­baka till Sici­lien efter två vec­kors fru­stre­rande snö­skott­ning i Sve­rige. Vi anlände till Cata­nia den 4 janu­ari och star­tade med några varma och soliga dagar. Utan­för Taor­mina finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

Också taggat , , , , , |