Författare: Bertil Björk

Bertil BjörkBertil Björk är pensionär och är, efter ett yrkesverksamt liv som lärare strax utanför Göteborg, sedan några år fastboende på Lökholmen norr om Strömstad. Han har fotograferat sedan mitten av sextiotalet. Ett genuint naturintresse gjorde att det var däggdjur och fåglar, som till en början dominerade motivvalet. Att få bra bilder visade sig vara både tidskrävande och tålamodsprövande, varför intresset alltmer drogs mot ren landskapsfotografi. Bertil har under senare år inspirerats i och av främmande miljöer, men störst är ändå kärleken till den svenska naturen, i synnerhet det bohuslänska kustlandskapet. Du kan se mer av Bertils bilder på hemsidan www.bohusbild.se

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot –10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­baka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­ari. En vin­ter som denna hör till ovan­lig­he­terna här uppe i det nord­väst­liga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidiga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Hadrianus – en romersk kejsares sommarresidens

Av Bertil Björk

Reg­net fort­satte att ösa ner, när vi läm­nade Villa d’Este. I skydd av para­plyer begav vi oss mot cen­trala Tivoli och buss­håll­plat­sen för att börja åter­fär­den till Rom. Men vi hade ett mål kvar — Hadri­a­nus Villa. Men hur skulle vi hitta? Vi visste, att vi skulle stiga av bus­sen efter några kilo­me­ter för att […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Palatset Villa d’Este, Italien

Av Bertil Björk

25 km öster om Rom, högt uppe på en slutt­ning i Sabi­ner­ber­gen, lig­ger den lilla sta­den Tivoli. Här bodde män­ni­skor redan under anti­ken. Den blomst­rade sedan fram till och under hela Medel­ti­den. Sta­den hette då Tibur. Målet för vår resa var inte själva sta­den utan det mag­ni­fika palat­set Villa d’Este. Efter 45 minu­ters buss­resa från Rom […]

Taggat , , |