Stängt för kommentarer

Övervintring i Italien

Av Sören Lindqvist

Med Hus­vagn i Italien

© Foto­graf Conny Nord

Conny med fru Rose–Marie över­vint­rar med hus­vagn denna gång i Ita­lien där det första stop­pet var i Toskana. Målet för resan är Sici­lien där de nu har anlänt, de befin­ner sig mer exakt norr om Cata­nia. Väd­ret är 17 gra­der med sol fast lite för myc­ket blåst. Etnas 2980 meter har redan besti­gits. Här kom­mer några bil­der från Toskana på vägen ner till Sicilien.

Land­skaps­bil­derna är tagna i Brunello–distriktet.

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , ,