Stängt för kommentarer

Övervintring i Italien

Av Sören Lindqvist

Med Husvagn i Italien

© Foto­graf Con­ny Nord

Con­ny med fru Rose–Marie över­vint­rar med hus­vagn den­na gång i Ita­li­en där det förs­ta stop­pet var i Toska­na. Målet för resan är Sici­li­en där de nu har anlänt, de befin­ner sig mer exakt norr om Cata­nia. Väd­ret är 17 gra­der med sol fast lite för myc­ket blåst. Etnas 2980 meter har redan besti­gits. Här kom­mer någ­ra bil­der från Toska­na på vägen ner till Sicilien.

Land­skaps­bil­der­na är tag­na i Brunello–distriktet.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , ,