Tag-arkiv: Popocatepetl

Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­tige Popoca­te­petl med sin ståt­liga höjd av 5426 meter läg­ger sin skugga över lilla Atlixco strax söder om mil­jonsta­den Pue­bla. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cerna som direkt över­satt bety­der “Det rykande ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Också taggat , , |