Tag-arkiv: Trollhättan

Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fis­ka för­e­ning­en Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ning­en har blan­dad tek­nik från digi­ta­la utskrif­ter till mer tra­di­tio­nel­la sil­ver­ko­pi­or. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­ra­de av foto­gra­fer­na Con­ny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Ken­ny Tell. Utställ­ning­en pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Taggat |
Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de fles­ta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kis­ka “phos” och “grap­hé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­ta­la värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Längtan till våren och värmen

Av Sören Lindqvist

Vin­tern i all sin ära… men när måna­den mars bör­jar när­ma sig och man bör­jar bli trött i armar­na efter tim­mar av snö­skot­tan­de i hård mot­vind, då är det ing­et roligt läng­re med snö. Idag är man verk­li­gen insnö­ad, det var till och med svårt att öpp­na ytter­dör­ren på grund av all snö som samlats […]

Också taggat , |