Tag-arkiv: Biscayne Bay

Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Mia­mi Beach finns Vil­la Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använ­de egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscay­ne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för […]

Också taggat , , , |