Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

God fort­sätt­ning och hop­pas 2010 blir ett fan­tas­tiskt år…

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , ,