Stängt för kommentarer

Ny Workshop, Strömstad April 2010

Av digitalworkflow

Vi star­tar upp en ny works­hop som kom­mer att hål­las på Rasta Strömstad i Nordby Köp­cen­ter. Vi tit­tar på vecka 15 alter­na­tivt vecka 16 med 3 eller 5 dagars works­hop. Lightroom, Pho­tos­hop och Prin­ting är huvud­in­ne­hål­let. Vi kom­mer att ha till­gång till skri­vare så alla får möj­lig­het att få med sig utskrivna kopior hem efter kursen.

Taggat , , ,