Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Mia­mi där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad trö­ja gäller…


© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,